WWR

Organizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju tylko dla dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Lokomotywa.

Nad organizacją tych zajęć czuwa zespół specjalistów: psycholog, oligofrenopedagog, logopeda, fizjoterapeuta oraz terapeuta Integracji Sensorycznej.

Zajęcia zaplanowane są w bloku godzinowym od 13.00 do 15.00 i odbywają się w dni wyszczególnione w indywidualnym planie dziecka.

 

Ilość terapii z poszczególnymi specjalistami dla danego dziecka ustala zespół WWR na podstawie Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz po analizie potrzeb i możliwości dziecka.

Zajęcia ze specjalistami odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu. W zależności od możliwości dziecka trwają od 30 do 60 minut.