Przedszkole

Otwieramy nabór do przedszkola Lokomotywa!!!

Informacje:

1. Punkt Przedszkolny Lokomotywa startuje 3.01.2022.
2. Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (ruchową i intelektualną) oraz ze spektrum autyzmu, w tym Zespołem Aspergera.
3. Przyjmujemy dzieci od lat 3.
4. Dziecko powinno posiadać orzeczenie o kształceniu specjalnym z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
5. Pobyt w przedszkolu oraz zaplanowane terapie są bezpłatne.
6. Opłata wpisowa – przy podpisaniu umowy – wynosi 300 zł i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji.
7. W przedszkolu będzie zapewniony catering (śniadania i obiady), za które rodzic uiszcza miesięczną opłatę w wysokości około 150 -200zł (dokładna kwota podana będzie w umowie).
8. Punkt Przedszkolny przyjmuje maksymalnie 15 dzieci.
9. Dzieci będą przydzielone do odpowiedniej grupy – dostosowanej do możliwości i poziomu funkcjonowania dziecka.
10. O opiekę oraz edukację dzieci w grupie dbać będzie nauczyciel wychowawca oraz nauczyciel wspomagający.
11. Dzieci będą miały zapewnione terapie ze specjalistami: psychologiem,
pedagogiem, logopedą, terapeutą SI, fizjoterapeutą – w zależności od potrzeb i orzeczenia.
12. Punkt Przedszkolny Lokomotywa realizuje zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci uczęszczających do Punktu.
13. Punkt Przedszkolny Lokomotywa działa w godzinach 8-15, od godziny 13 do 15 realizowane są także zajęcia WWR.


Wyślę formularz i co dalej?

Po otrzymaniu Twojego formularza, przeanalizujemy go skrupulatnie pod kątem możliwości zapewnienia Twojemu dziecku jak najlepszej terapii, edukacji i opieki. Jeśli Twoje zgłoszenie rozpatrzymy pozytywnie,
skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu umówienia spotkania w przedszkolu, na którym zbierzemy szerszy wywiad, poznamy dziecko, ocenimy możliwości naszej placówki względem Waszych potrzeb. Po spotkaniu będziemy mieli możliwość podjęcia ostatecznej decyzji co do przyjęcia. Następnym krokiem jest podpisanie umowy.
Jeśli Twoje dziecko nie zostanie przyjęte poinformujemy Cię o tym na adres e-mail. W przypadku braku miejsc, dziecko zostanie zakwalifikowane na listę rezerwową.