Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego Lokomotywa

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia dziecka do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Lokomotywa w Gliwicach, prosimy o uważne przeczytanie poniższych punktów:

1. Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (ruchową i intelektualną) oraz ze spektrum autyzmu, w tym Zespołem Aspergera.
2. Przyjmujemy dzieci od lat 3.
3. Dziecko powinno posiadać orzeczenie o kształceniu specjalnym z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4.  Czesne wynosi 500zł/miesiąc – w czesnym zawarty jest pobyt w przedszkolu od 8 do 15:30, wszystkie terapie indywidualne i grupowe, zajęcia dodatkowe, warsztaty, większość wyjść i wycieczek).
5. Opłata wpisowa – przy podpisaniu umowy – wynosi 300 zł i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji.
6. W przedszkolu jest zapewniony catering (śniadania, obiady i podwieczorki), za które rodzic uiszcza miesięczną opłatę w wysokości około 300 zł. (opłaty)
7. Punkt Przedszkolny przyjmuje maksymalnie 19 dzieci.
8. Dziecko jest przydzielone do odpowiedniej grupy – dostosowanej do możliwości i poziomu funkcjonowania. O przydzieleniu do grupy decyduje dyrekcja.
9. O opiekę oraz edukację dzieci w grupie dba nauczyciel wychowawca oraz asystent nauczyciela.
10. Dzieci mają zapewnione terapie ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą SI, fizjoterapeutą – w zależności od potrzeb i orzeczenia.
11. Punkt Przedszkolny Lokomotywa realizuje zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci uczęszczających do Punktu.
12. Punkt Przedszkolny Lokomotywa działa w godzinach 8-15:30, od godziny 13 do 15 realizowane są zajęcia WWR – zgodnie z harmonogramem.


Wyślę formularz i co dalej?

Po otrzymaniu Twojego formularza, przeanalizujemy go skrupulatnie pod kątem możliwości zapewnienia Twojemu dziecku jak najlepszej terapii, edukacji i opieki. Jeśli Twoje zgłoszenie rozpatrzymy pozytywnie, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu umówienia spotkania w przedszkolu, na którym zbierzemy szerszy wywiad, poznamy dziecko, ocenimy możliwości naszej placówki względem Waszych potrzeb. Po spotkaniu będziemy mieli możliwość podjęcia ostatecznej decyzji co do przyjęcia. Następnym krokiem jest podpisanie umowy.
Jeśli Twoje dziecko nie zostanie przyjęte poinformujemy Cię o tym na adres e-mail. W przypadku braku miejsc, dziecko zostanie zakwalifikowane na listę rezerwową.

Dane dziecka

Dane osoby zgłaszającej

Informacje o stanie zdrowia dziecka

Informacje o funkcjonowaniu dziecka

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Lokomotywa Sp. z o.o. Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: biuro@lokomotywa-gliwice.pl lub tel.: 795255930"
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmiot prowadzący przedszkole Lokomotywa Sp. z o.o. (ul. Portowa 16, 44-102 Gliwice) danych dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka (dane osobowe szczególnej kategorii według art. 9 RODO), w celu umożliwienia mu uczestniczenia w rekrutacji do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Lokomotywa korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w zakresie, w jakim są niezbędne spowoduje brak możliwości udziału dziecka w rekrutacjikorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są na zasadach określonych w polityce prywatności.
Możesz podpisać się za pomocą myszki lub touchpada. Podpis jest równoznaczny z tradycyjnym podpisem.