Jak uzyskać orzeczenie?

Jeżeli cokolwiek niepokoi Rodzica w rozwoju jego dziecka – nie warto czekać, aż to „minie”, nie warto czekać na moment, w którym dziecko „nadrobi” – warto to skonsultować ze specjalistą!

Podczas konsultacji specjalista uważnie przyjrzy się Waszemu dziecku i oceni, czy rozwija się ono w sposób harmonijny czy jednak coś wymaga zwrócenia szczególnej uwagi. Podpowie również, co można zrobić w domu, aby jak najlepiej stymulować rozwój dziecka, a gdy zauważy nieprawidłowości zaproponuje odpowiednie wsparcie terapeutyczne lub pokieruje do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu uzyskania dokumentów, które zapewnią dziecku bezpłatną terapię.
Uzyskanie orzeczenia o kształceniu specjalnym otwiera przed dzieckiem ogromne możliwości: od dostosowanej do jego możliwości edukacji, poprzez zobowiązanie nauczycieli do respektowania indywidualnych potrzeb dziecka, aż do przyznania dopasowanych terapii z różnymi specjalistami. Wszystko po to, by dziecko rozwijało się, w możliwe dla siebie, najlepszy i najszybszy sposób.

Podpowiadamy co zrobić, aby uzyskać diagnozę oraz orzeczenie:

1. Skontaktuj się z psychologiem – w Centrum Terapii Lokomotywa takie konsultacje przeprowadza wykwalifikowany psycholog, który porozmawia z rodzicem, dokona obserwacji dziecka i przeprowadzi diagnozę rozwoju dziecka. Jeśli psycholog dokona diagnozy zaburzenia, wówczas pokieruje rodzica do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.
2. Umów wizytę u psychiatry dziecięcego lub neurologa – w celu uzyskania orzeczenia należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie, potwierdzające występowanie zaburzenia.
3. Jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola, szkoły lub korzysta z terapii wówczas warto poprosić nauczyciela, specjalistę o opinię dotyczącą dziecka i również dołączyć ją do wniosku.
4. Po złożeniu wniosku przez rodzica do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zgodnej z adresem zamieszkania dziecka (jeśli nie uczęszcza do przedszkola) lub zgodnej z siedzibą placówki (jeśli uczęszcza do przedszkola), Poradnia wyznaczy termin komisji.
5. W dniu komisji, specjaliści przeprowadzą wywiad oraz badania z dzieckiem, zapoznają się z dostarczonymi opiniami i na tej podstawie zadecydują o potrzebie wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie to wydaje się na dany etap edukacyjny lub na okres roku szkolnego. W przypadku dzieci przedszkolnych orzeczenie wydawane jest najczęściej na cały czas edukacji przedszkolnej.
6. Poradnia może wydać też opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (warto o nią poprosić!), która wydawana jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole przez dziecko. Dzięki takiej opinii o WWR dziecko może w różnych placówkach bezpłatnie realizować zajęcia np. z psychologiem, logopedą itp.

Warto zaznaczyć, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa również typ placówki, do której powinno uczęszczać dziecko (placówka specjalna, z oddziałami integracyjnymi itp.). W orzeczeniu zawarte są również wszelkie zalecenia dotyczące terapii dziecka, która będzie realizowana przez placówkę, do której dziecko uczęszcza.

To bardzo istotne, aby w przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących sygnałów w rozwoju dziecka skonsultować się ze specjalistą, rozwiać wątpliwości, a w razie potrzeby uzyskać odpowiednie wsparcie. Nasi specjaliści z Centrum Terapii Lokomotywa udzielą wsparcia na każdym z tych etapów – w trakcie procesu diagnozy oraz pomogą w uzyskaniu niezbędnych dokumentów.
Proponujemy również serię testów przesiewowych, które mogą podpowiedzieć czy Twoje dziecko wymaga konsultacji ze specjalistą.