Opłaty

Pobyt w przedszkolu oraz zaplanowane terapie są bezpłatne. Rodzic uiszcza dodatkowe opłaty obowiązkowe lub fakultatywne według poniższego cennika: