Mgr Magdalena Stolarczyk

mgr Magdalena Stolarczyk

psycholog

Ukończyła w 2016 roku Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i od początku swoją prace skupiła na pomocy dzieciom oraz ich rodzinom. Swoje kwalifikacje stale poszerza o kursy i szkolenia związane z diagnostyką oraz terapią dzieci i młodzieży, głównie ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergera.
W swojej pracy za najważniejsze uznaje pozytywną relację z dzieckiem, opartą na wzajemnej współpracy oraz cele terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka oraz jego otoczenia.
Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania. Swoją prace poddaje stałej superwizji.
W wolnych chwilach zgłębia też wiedzę neuropsychologiczną, jak również lubi rozrywkę w postaci dobrego filmu. Zimą pasjonatka narciarstwa.

W Centrum Terapii Lokomotywa, oprócz szeroko pojętych kwestii organizacyjnych prowadzi również konsultacje psychologiczne z rodzicami dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym, skupiające się głownie na pomocy w trudnościach wychowawczych. Prowadzi również terapie indywidualne z dziećmi oraz treningi umiejętności społecznych. Dodatkowo przeprowadza wewnętrzne superwizje pracowników.