Mgr Magdalena Gałeczka

mgr Magdalena Gałeczka

neurologopeda

W roku 2012 ukończyła zarówno studia magisterskie na wydziale filologii polskiej jak i studia podyplomowe z zakresu logopedii, a następnie rozszerzyła swoje kwalifikacje w roku 2018 o studia podyplomowe z zakresu neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Posiada kwalifikacje trenera umiejętności społecznych i terapeuty behawioralnego.
Jest instruktorem masażu Shantala. Ukończyła kurs refleksologii twarzy i głowy.Jako neurologopeda prowadzi terapię w sposób holistyczny, wspierając i stymulując wszystkie sfery rozwoju dziecka. Szkoli i nadaje rodzicom kompetencje do wspierania rozwoju werbalnego i prawidłowej pielęgnacji orofacjalnej dzieci od pierwszych miesięcy życia.

Profilaktyką i terapią neurologopedyczną otacza zarówno niemowlęta jak i dzieci z problemami w nabywaniu umiejętności i kompetencji językowo- komunikacyjnych.