Mgr Katarzyna Słomiany

mgr Katarzyna Słomiany

psycholog, trener umiejętności społecznych

W 2017 r. ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim. W 2019 r. swoje wykształcenie poszerzyła o studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Dbając o swój rozwój stale uczestniczy w szkoleniach oraz kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu terapii oraz diagnozy dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zdobywała pracując głównie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Za najistotniejsze w swojej praktyce uznaje nawiązanie pozytywnej relacji z dzieckiem i podążanie za nim – jego motywacją i zainteresowaniami. Dba o to, by zaplanowane cele terapeutyczne były spójne z możliwościami i potrzebami zarówno dziecka, jak i jego otoczenia. Prywatnie miłośniczka jogi i twórczości M. Kundery i L. Tołstoja.