mgr Wiktoria Jaros

mgr Wiktoria Jaros

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Terapeuta zajęciowy

Jest terapeutą zajęciowym oraz studentką kierunku Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna. Pasjonuje się muzyką – nie wyobraża sobie bez niej dnia – dlatego w Lokomotywie dba o umuzykalnianie dzieci. Wolny czas przeznacza na podróże i aktywny
wypoczynek.