Terapia psychologiczna dla dzieci

Terapia psychologiczna dla dzieci jest pomocna, kiedy dziecko boryka się z problemami natury emocjonalnej- nie potrafi lub w nieadekwatny sposób wyraża emocje (agresja, autoagresja), jest lękowe, nie potrafi podporządkować się i współpracować, jest oporowe lub wręcz przeciwnie – zupełnie obojętne na proponowane aktywności.

Pracujemy zarówno z dziećmi, które są na początku swojej drogi terapeutycznej (już od 2 roku życia; zob. Diagnoza), jak i starszymi, które wykazują trudności w różnych sferach.

Dzięki wczesnemu rozpoznaniu problemu jesteśmy w stanie szybko wyeliminować lub zmniejszyć niechciane zachowania.

 

Na pierwszą wizytę zapraszamy rodziców/opiekunów bez dziecka. Na spotkaniu psycholog zbierze dokładny wywiad, przyjrzy się problemowi i zaproponuje najlepsze rozwiązania – terapię psychologiczną, psychopedagogiczną (związaną również z pomocą w zakresie umiejętności szkolnych/przedszkolnych) lub inne formy pomocy.

 

Umów się na konsultację