Superwizje

Chcemy, aby oferowana przez nas terapia zawsze była najwyższej jakości, dlatego naszą pracę regularnie poddajemy superwizji. Współpracujemy z licencjonowanym superwizorem BCBA. Superwizje odbywają się średnio raz w miesiącu i dają gwarancję profesjonalnej pomocy terapeutycznej w zakresie zajęć opartych na Stosowanej Analizie Zachowania.

mgr Joanna Mikołajczyk

psycholog, pedagog, analityk zachowania i superwizor BCBA

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku Wczesna Interwencja i Wychowanie Przedszkolne oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie studiowała Psychologię Rozwojową, Wychowawczą
i Rodziny.
Od 2015 roku licencjonowany terapeuta behawioralny
z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, od 2018 roku licencjonowany analityk zachowania oraz superwizor BCBA.
Od 2010 roku związana z Fundacją Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar
w Warszawie
, gdzie prowadzi terapię indywidualną małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opracowuje indywidualne programy terapeutyczne
w oparciu o ocenę VB-MAPP oraz jest członkiem zespołu diagnostycznego Poradni Scolar.
Prowadzi także szkolenia dla specjalistów, rodziców oraz staże.