VB- MAPP

VB–MAPP jest narzędziem do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Oparty jest na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na tzw. kamieniach milowych rozwoju.

 

Narzędzie to zostało stworzone na bazie analiz dzieci rozwijających się typowo. Diagnostyka przeprowadzona tym narzędziem dostarcza całościowej wiedzy na temat mocnych i słabych stron dziecka, a także umożliwia planowanie terapii.
Czas badania testem uzależniony jest od wieku dziecka oraz poziomu jego funkcjonowania, zazwyczaj rozłożone jest na 2 – 4 spotkania (czas trwania jednego spotkania to 55 minut).