Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu szeroko pojętą poprawę umiejętności komunikacji. Dzięki dokładnemu wywiadowi logopedycznemu, badaniu budowy i sprawności aparatu mowy oraz wykonaniu szeregu testów logopeda opracowuje plan terapii, dopasowany indywidualnie do każdego klienta. Następnie stopniowy, regularny trening, pod okiem wykwalifikowanego specjalisty, pozwala osiągnąć oczekiwane efekty.

W Lokomotywie oferujemy:

  • diagnozę logopedyczną;
  • terapię wad wymowy;
  • terapię opóźnionego rozwoju mowy;
  • terapię dzieci niemówiących z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej (AAC);
  • terapię logopedyczną dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera;
  • terapię dzieci z niedosłuchem;
  • terapię dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (zobacz: Neuroflow);
  • terapię logopedyczną dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym;
  • terapię logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju oraz neurologicznymi;
  • terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniem.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, terapię logopedyczną możemy oprzeć o metody behawioralne lub inne wspomagające metody. Każda terapia jest dobierana indywidualnie.