Terapia grupowa (TUS)

Terapia grupowa – Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych to cotygodniowe zajęcia dla dzieci
w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Zajęcia odbywają się
w 4-5 osobowych grupach, które prowadzone są przez dwóch terapeutów.

Celem zajęć grupowych jest nauka ustalania oraz respektowania zasad panujących w grupie, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, a także nauka nawiązywania oraz podtrzymywania relacji z rówieśnikiem. W czasie zajęć dzieci ćwiczą również umiejętności społeczne, takie jak czekanie na swoją kolej, współpraca z drugą osobą i radzenie sobie z przegraną. Terapia grupowa jest oparta o metody Stosowanej Analizy Zachowania.
Każdy uczestnik grupy bierze udział w rekrutacji, której celem jest przyznanie dziecka do odpowiedniej grupy.