Terapia grupowa (TUS)

Terapia grupowa – Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych to cotygodniowe zajęcia dla dzieci
w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Zajęcia odbywają się
w 4-6 osobowych grupach, które prowadzone są przez dwóch terapeutów.

Celem zajęć grupowych jest nauka ustalania oraz respektowania zasad panujących w grupie, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, a także nauka nawiązywania oraz podtrzymywania relacji z rówieśnikiem. W czasie zajęć dzieci ćwiczą również umiejętności społeczne, takie jak czekanie na swoją kolej, współpraca z drugą osobą i radzenie sobie z przegraną. Terapia grupowa jest oparta o metody Stosowanej Analizy Zachowania.
Każdy uczestnik grupy bierze udział w rekrutacji, której celem jest przyznanie dziecka do odpowiedniej grupy.

Jak wygląda rekrutacja?

Przed pierwszymi zajęciami, zaprosimy Państwa z dzieckiem na około półgodzinne spotkanie. Zostaną poproszeni Państwo o wypełnienie formularza, dotyczącego między innymi zaobserwowanych trudności u dziecka, jego przyzwyczajeń, ulubionych zabaw czy kłopotliwych zachowań. W tym czasie terapeuta zapozna się z dzieckiem, zaproponuje kilka aktywności, aby sprawdzić poziom funkcjonowania i nawiązać z dzieckiem pozytywną relację.
Spotkanie takie ma na celu, nie tylko sprawdzenie predyspozycji Państwa pociechy i dopasowanie do odpowiedniej grupy TUS, ale także zapewnienie komfortu dziecku – wejście do nowej grupy jest dużo łatwiejsze, kiedy znamy już miejsce i osobę prowadzącą.

Co dalej?

Po przeanalizowaniu formularza skontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o przyznaniu dziecka do konkretnej grupy.
Dobór grup dokonywany jest według kilku kryteriów, między innymi: wiek, poziom funkcjonowania, zgłaszane trudności itp.
Nasze grupy Treningu Umiejętności Społecznych odbywają się według ściśle określonego planu – rozpisanego na cały rok szkolny. Dzięki temu rodzic zawsze wie, o czym będą zajęcia, może zainicjować rozmowę z dzieckiem po grupie na temat zajęć, a także wie, jaki temat dziecko ominęło w razie niespodziewanej nieobecności.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu.