Profil Psychoedukacyjny PEP-R

PROFIL PSYCHEDUKACYJNY PEP-R
Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R (Profil Psychoedukacyjny PEP-R E.Schoplera) pozwala na określenie aktualnego rozwoju dziecka oraz sfery najbliższego rozwoju, która prezentuje możliwości nauki dziecka w najbliższym czasie.

Test ma formę zabawy i jest prowadzony w sposób dostosowany do specyficznych potrzeb dziecka. Po przeprowadzeniu badania rodzic otrzymuje diagnozę funkcjonalną, na którą składa się sprawozdanie z badania wraz z zaleceniami.
Czas badania testem uzależniony jest od wieku dziecka, badanie zazwyczaj rozłożone jest na 2-3 spotkania (czas trwania jednego spotkania to 55 minut).