Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców mają na celu wsparcie rodzica w procesie wychowawczym dziecka. Terapeuta pomoże w przypadku wątpliwości rodzica, dotyczących postępowania z dzieckiem oraz doradzi, w jaki sposób rodzic może poradzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.

Konsultacje to również okazja do zadania wszelkiego rodzaju pytań związanych z rozwojem dziecka. W ramach konsultacji udzielane są także wskazówki dotyczące m.in. adaptacji dziecka do nowego środowiska (np. do pobytu w przedszkolu), treningu czystości, treningu jedzenia. W razie potrzeby, możliwa jest również konsultacja poza placówką – w środowisku naturalnym dziecka (np. w domu, w szkole).