Oferta

 Zapraszamy do naszego Centrum Terapii, gdzie z troską i empatią zadbamy o prawidłowy rozwój Waszego dziecka.
Wkrótce otwieramy także Terapeutyczny Punkt Przedszkolny!

Nasz zespół składa się z doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów:

 • psychologa
 • logopedy
 • pedagoga specjalnego
 • neurologopedy
 • fizjoterapeuty
 • terapeuty SI

 Nasza kompleksowa oferta to:

 • pełna diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
 • diagnoza i terapia Neuroflow – dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (wkrótce
 • terapia psychologiczna
 • terapia dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
 • wprowadzenie oraz rozwijanie wspomagających oraz alternatywnych form komunikacji dla dzieci niemówiących (PECS, Makaton)
 • trening umiejętności społecznych
 • terapia logopedyczna, neurologopedyczna
 • logorytmika
 • terapia dzieci z niedosłuchem
 • zajęcia wspomagające wczesny rozwój dziecka
 • konsultacje w środowisku domowym

Powyższe oddziaływania terapeutyczne wspieramy metodami Stosowanej Analizy Zachowania.
Nasza praca poddawana jest superwizji licencjonowanego terapeuty behawioralnego (Certyfikat BCBA).

Terapia pedagogiczna
Terapia behawioralna
Terapia grupowa TUS
Konsultacje
dla rodziców
Profil Psychoedukacyjny PEP-R
VB- MAPP
Terapia logopedyczna
Neuroflow®
diagnoza i terapia
Ruch rozwijający Weroniki Sherborne