Oferta

 Zapraszamy do naszego Centrum Terapii, gdzie z troską i empatią zadbamy o prawidłowy rozwój Waszego dziecka.
Wkrótce otwieramy także Terapeutyczny Punkt Przedszkolny!

Nasz zespół składa się z doświadczonych
i wysoko wykwalifikowanych specjalistów:

 • psychologa
 • psychoterapeuty
 • logopedy
 • pedagoga specjalnego
 • neurologopedy
 • fizjoterapeuty
 • terapeuty SI

 Nasza kompleksowa oferta to:

 • pełna diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
 • diagnoza i terapia Neuroflow – dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • terapia psychologiczna
 • terapia uzależnień dzieci i młodzieży (od Internetu, telefonu itp.)
 • terapia systemowa rodzin
 • terapia dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
 • wprowadzenie oraz rozwijanie wspomagających oraz alternatywnych form komunikacji dla dzieci niemówiących (PECS, Makaton)
 • trening umiejętności społecznych
 • terapia logopedyczna, neurologopedyczna
 • logorytmika
 • zajęcia wspomagające wczesny rozwój dziecka
 • konsultacje w środowisku domowym oraz w przedszkolu/szkole
 • Zajęcia “otwarte” – szereg zajęć dodatkowych dla każdego, bez konieczności stałego uczęszczania

Powyższe oddziaływania terapeutyczne wspieramy metodami Stosowanej Analizy Zachowania.
Nasza praca poddawana jest superwizji licencjonowanego terapeuty behawioralnego (Certyfikat BCBA).