Oferta

 Zapraszamy do naszych gabinetów terapeutycznych, gdzie z troską i empatią zadbamy o prawidłowy rozwój Waszego dziecka.

Nasz zespół składa się z doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów:

 • psychologa
 • logopedy
 • pedagoga specjalnego
 • surdopedagoda
 • tyflopedagoga


Nasza kompleksowa oferta to:

 • pełna diagnostyka psychologiczna, pedagigiczna i logopedyczna
 • diagnoza i terapia Neuroflow – dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (wkrótce
 • terapia psychologiczna
 • terapia dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
 • wprowadzenie oraz rozwijanie alternatywnych form komunikacji dla dzieci niemówiących (PECS, Makaton, język migowy)
 • arteterapia
 • trening umiejętności społecznych
 • terapia logopedyczna
 • logorytmika
 • terapia dzieci z niedosłuchem
 • terapia dzieci niedowidzących
 • zajęcia wspomagające wczesny rozwój dziecka
 • konsultacje w środowisku domowym
 • współpraca z fryzjerem, dentystą, restauracją itp. – „Świat przyjazny autystom”

Powyższe oddziaływania terapeutyczne wspieramy metodami Stosowanej Analizy Zachowania.
Nasza praca poddawana jest superwizji licencjonowanego terapeuty behawioralnego (Certyfikat BCBA).


Arteterapia


Terapia pedagogiczna


Terapia behawioralna


Terapia grupowa TUS


Konsultacje
dla rodziców


Profil Psychoedukacyjny PEP-R


VB- MAPP


Terapia logopedyczna


Neuroflow®
diagnoza i terapia


Ruch rozwijający Weroniki Sherborne