Mgr Katarzyna Świącik

Mgr Katarzyna Świącik

Fizjoterapeuta, terapeuta SI, dogoterapeuta

Jest magistrem fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym. Od czasu studiów ciągle podnosi swoje kwalifikacje pogłębiając wiedzę oraz uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych i kursach.
Ukończyła m.in.:

  • Kurs Terapii Integracji Sensorycznej I°
  • Szkolenie: Terapia ręki i stopy
  • Kurs: Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
  • Rozwojowa Neuro-Motoryczna Stymulacja – wprowadzenie do nowej metody kompleksowej terapii ruchowych zaburzeń rozwojowych
  • Kurs: Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego część I
  • Kurs: Dogoterapii/Kynoterapii
  • Kurs: Babywork – rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii


    W swojej codziennej pracy wykorzystuje również wiedzę zdobytą podczas studiów podyplomowych na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdyż pracuje głównie z dziećmi, zajmując się różnymi jednostkami chorobowymi oraz wyzwaniami i trudnościami rozwojowymi.