Cennik

Usługa Czas trwania Cena (zł) Uwagi
Diagnoza PEP-R - 300
Diagnoza VB-MAPP - 400
Diagnoza logopedyczna 55 min 100 W zależności od sytuacji
mogą być potrzebne 2, 3 spotkania
Konsultacja psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna 55 min 80
Terapia psychologiczna, pedagogiczna, behawioralna, logopedyczna - indywidualna 55 min 80
Opinia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna - 50
Terapia grupowa -
trening umiejętności społecznych (TUS)
120 min 120 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny
Diagnoza CAPD - Neuroflow 2x 55 min 200 2 spotkania - 100 zł każde
Terapia CAPD - Neuroflow do 45 min 85
Konsultacje środowiskowe
(w środowisku domowym, szkolnym dziecka)
60 min 100 + koszty dojazdu
terapeuty