Arteterapia

Znaczenie terminu „arteterapia” wyjaśniają najkrócej dwa słowa, od których wzięła się nazwa: arte, czyli sztuka, oraz terapia. Jest to więc po prostu leczenie przez sztukę. Arteterapia zaliczana jest do psychoterapii, wykorzystuje różne źródła sztuki: muzykę, plastykę, teatr.

W takiej formie zajęć terapeutycznych może uczestniczyć każde dziecko. Sensoplastka, metoda dziesięciu palców, usprawnianie poprzez terapię ręki – mowa tu o twórczości, wcale nie trzeba być uzdolnionym, ani posiadać konkretnych umiejętności. Dla dzieci biorących udział w zajęciach arteterapii aktywny udział w zajeciach może stać się nośnikiem do świata uczuć
i emocji. Dla naszych małych podopiecznych stworzymy pełen magii świat otwarty na sztukę i pracę z wykorzystaniem wielu metod i technik arteterapii.